Dây 3,5 3m

80.000

Mô tả sản phẩm

kết nối điện thoại với các thiết bị âm thanh